循序学习禁止跳转  学完以后自主选播
1
|
11
00:00:00
|
00:00:00
1
|
11
wangyukai
jiaoshi
jiaoshiquanwen
jianjiequanwen